ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ!! นักเรียนที่สมัคร Online เรียบร้อยแล้ว สามารถสแกนที่ QR Code เพื่อตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ (อ่าน 932) 19 มี.ค. 63
ประกาศ!! รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่ (อ่าน 436) 18 มี.ค. 63
ประกาศ!!!รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามโครงการจ้างเหมาบริการ (อ่าน 396) 13 พ.ย. 62
ประกาศ!!!รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามโครงการจ้างเหมาบริการ (อ่าน 414) 11 พ.ย. 62
ประกาศ!!!รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคลากรตามโครงการจ้างเหมาบริการ (อ่าน 402) 04 พ.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ (อ่าน 252) 27 มิ.ย. 62
ประกาศ!!! ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น (อ่าน 270) 27 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคลากร ตามโครงการจ้างเหมาบริการสอน (อ่าน 624) 23 พ.ค. 62
ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามโครงการจ้างเหมาบริการสอน (อ่าน 498) 22 พ.ค. 62
ประกาศ !! รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคลากรตามโครงการจ้างเหมาบริการสอน (อ่าน 622) 17 พ.ค. 62
ประกาศ!! ผลสอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 638) 02 เม.ย. 62
ประกาศ !! รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูและบุคลากร (อ่าน 703) 16 ธ.ค. 61
ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูและบุคลากร (อ่าน 671) 12 ธ.ค. 61
รับสมัครเพื่อคัดเลือกครูและบุคลากร โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 705) 07 ธ.ค. 61
ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค (อ่าน 444) 25 มิ.ย. 61
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้ (อ่าน 913) 03 พ.ค. 60
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ (อ่าน 937) 02 ธ.ค. 59
ประกาศใช้แผนพัฒนาปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวัดประชานิมิตร (อ่าน 881) 02 ธ.ค. 59
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) (อ่าน 1964) 02 ธ.ค. 59
ประกาศขออนุมัติแผนlสามปีโรงเรียนวัดประชานิมิตร (อ่าน 821) 02 ธ.ค. 59
ประกาศ เรื่องให้เช่าร้านจำหน่ายสินค้าภายในโรงเรียน (อ่าน 1032) 02 พ.ค. 59
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษา (อ่าน 907) 27 เม.ย. 59
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล (อ่าน 950) 20 เม.ย. 59
ประกาศโรงเรียนวัดประชานิมิตร เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกา (อ่าน 930) 19 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบ ม.1 ม.4 (อ่าน 1394) 28 มี.ค. 59
ประกาศ!! ตกลงราคาจ้า่งปรับปรุงพื้นหน้าห้องเรียนและที่พักบันไดอาคาร 216ล(ปรับปรุง) งบ 200,000 บาท (อ่าน 636) 16 มี.ค. 59
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (อ่าน 775) 28 ม.ค. 59
ประกาศผลการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (อ่าน 835) 28 ม.ค. 59
ประกาศ !! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (อ่าน 800) 20 ม.ค. 59
ประกาศ!! รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน (อ่าน 728) 06 ม.ค. 59
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร ประจำปีการศึกษา2557 (อ่าน 821) 16 ก.ย. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนวัดประชานิมิตร อ.บัวใหญ่จ.นครราชสีมา (อ่าน 751) 11 ส.ค. 58
เผยแพร่ผลงาน..การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระเพิ่มเติม รายวิชาส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์ (อ่าน 1057) 11 ส.ค. 58
เผยแพร่ผลงาน..การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องหนังสืออ้างอิง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1080) 11 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดประชานิมิตร (อ่าน 739) 30 มิ.ย. 58
ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย(ตอกเสาเข็ม (อ่าน 809) 08 เม.ย. 58
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน 10 ที่ สำหรับโรงเรียนวัดประชานิมิตร (อ่าน 779) 02 เม.ย. 58
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1290) 05 ก.พ. 58
เเผยแพร่สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1676) 29 ก.ค. 57
เผยแพร่ข่าวสารการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 977) 12 มิ.ย. 57