ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพิณยา อินทร์ผักแว่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2563,09:44  อ่าน 176 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ร่วมกับการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุรีรัตน์ ติณคัด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,16:00  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : http://wassanadee.blogspot.com/
ชื่ออาจารย์ : นางสาววาสนา แก้วใสย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2559,09:23  อ่าน 561 ครั้ง
รายละเอียด..