ภาพกิจกรรม
สวัสดีปีใหม่คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีอุปการะคุณ
นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร
นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่คุณสุกัญญา  ชัยศรี  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร 
คุณชาญยุทธ  เชษฐ์โชติศักดิ์  คุณอนวัฒน์ เต็มภัทราโชค ที่ปรึกษาและผู้มีอุปการะคุณ
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2564,14:30   อ่าน 61 ครั้ง