ภาพกิจกรรม
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔
นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร 
นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ แก่ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม โรงเรียนบ้านหนองบง
และโรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมที่ทางโรงเรียนได้พัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2564,14:02   อ่าน 52 ครั้ง