ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อมและแผนการดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่เชื้อโรคโควิด-๑๙
โรงเรียนวัดประชานิมิตรดำเนินการเตรียมความพร้อมและแผนการดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่เชื้อโรคโควิด-๑๙  ตามมาตรการ ดังนี้
         ๑.ตรวจคัดกรอง
         ๒.สวมหน้ากากอนามัย
         ๓.ล้างมือ
         ๔.เว้นระยะห่าง
         ๕.ทำความสะอาด
  และ ๖. ลดการแออัด เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุดของนักเรียนและบุคลากร
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,11:43   อ่าน 203 ครั้ง