ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙
โรงเรียนวัดประชานิมิตรต้อนรับคณะนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ก่อนเปิดภาคเรียน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,11:34   อ่าน 183 ครั้ง