ภาพกิจกรรม
อบรมพัฒนาการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC
นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนวัดประชานิมิตร

อบรมพัฒนาการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professtional Learning Community : PLC)
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนวัดประชานิมิตร
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,21:15   อ่าน 146 ครั้ง