ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (SBMLD Innovation)
นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนวัดประชานิมิตร

รับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0  
SBMLD INNOVATION
สำหรับการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการชั้นเรียน

 
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,22:19   อ่าน 191 ครั้ง