ภาพกิจกรรม
คณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
คณะครูโรงเรียนวัดประชานิมิตร 

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมมอบเงินปัจจัยพื้นฐานฯ ค่าเครื่องแบบนักเรียน รวมถึงค่าอุปกรณ์การเรียน
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร
ในวันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,21:00   อ่าน 138 ครั้ง