ภาพกิจกรรม
ต้อนรับบุคลากรใหม่
นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดประชานิมิตร

ต้อนรับคุณครูอาทิตย์  มาสวนจิต  ซึ่ง
ย้ายมารับตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,20:13   อ่าน 87 ครั้ง