ภาพกิจกรรม
มอบทุนแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19
นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร 

มอบเงินทุนและข้าวสารแก่นักเรียน ที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙
ในวันที่ ๑๓ - ๑๕  เมษายน ๒๕๖๓

โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,19:56   อ่าน 68 ครั้ง