ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
ผอ.สุภิดา  ชื่นชมศาสตร์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร
มอบเกียรติบัตรเนื่องในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
แก่นักเรียน
ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓
ณ อาคารเบญจนิมิตร โรงเรียนวัดประชานิมิตร
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2563,10:57   อ่าน 243 ครั้ง