ภาพกิจกรรม
พิธีสวนสนามยุวกาชาด ๒๕๖๓
พืํธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 
ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 

โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2563,10:52   อ่าน 99 ครั้ง