ภาพกิจกรรม
ค่ายดาราศาสตร์
นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร
จัดกิจกรรมเข้าค่ายดาราศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับ ม.ปลาย
วันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร

 
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,10:27   อ่าน 139 ครั้ง