ภาพกิจกรรม
รับเกียรติบัตรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร 


รับมอบเกียรติบัตร "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น"  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ในวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2562,08:54   อ่าน 77 ครั้ง