ภาพกิจกรรม
นิเทศครบวงจร ๒๕๖๒
นางสุภิดา ชื่นชมศาสตร์
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดประชานิมิตร


ประธานคณะนิเทศครบวงจร สายที่ ๑  ออกนิเทศ โรงเรียนครบุรี โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โรงเรียนด่านเกวียนฯลฯ  ทั้งหมด ๑๒ โรงเรียน
หว่างวันที่ ๒๒-๒๙ กันยายน ๒๕๖๒
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2562,14:42   อ่าน 303 ครั้ง