ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ อำเภอบัวใหญ่
 ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2562,11:28   อ่าน 32 ครั้ง