ภาพกิจกรรม
ผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนชุดกีฬาแก่นักเรียน
ผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนชุดกีฬาสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร จำนวน 100 ชุด
โดยคุณครูกิตติศาล ทิพย์แสง เป็นผู้แทนมอบชุดกีฬา 
และรับมอบโดยนางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,08:36   อ่าน 171 ครั้ง