ภาพกิจกรรม
นายก อบจ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้กำลังใจคณะครู
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยคณะ
ตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานศึกษา และให้กำลังใจแก่บุคลากรโรงเรียนวัดประชานิมิตร
ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ทำให้ได้รับทราบข้อมูลปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
และพร้อมสนับสนุนให้คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป


วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  

 

โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2562,20:50   อ่าน 125 ครั้ง