ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2562,10:19   อ่าน 805 ครั้ง