ภาพกิจกรรม
กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ
กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2562,10:41   อ่าน 341 ครั้ง