ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์
งานคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2560,19:10   อ่าน 1433 ครั้ง