รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นัฐพล ถือลาภ (ตั้ม)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น :
อีเมล์ : natthaphon-t-n@hotmail.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ยูนิมิต
ตำแหน่ง : ช่างเชื่อม FCAW
ที่อยู่ที่ทำงาน

: บ้านบึง ชลบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 ธ.ค. 2558,13:30 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.195.175


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล