ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อแยกชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1   https://drive.google.com/file/d/1hICEHieqOAXWpY9zWYpLRTN1uiAGgeHG/view?usp=sharing
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2   https://drive.google.com/file/d/12RseRRdqCDxp6i6yFYPrCibxzx78UGp-/view?usp=sharing
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 3   https://drive.google.com/file/d/1SjOjhaXggYAL-D38Xl7a_tFzZQOoJZn1/view?usp=sharing


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1   https://drive.google.com/file/d/1RC1rc3MTYSnTVJKDgZw1z7mNzJMflsFm/view?usp=sharing
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2   https://drive.google.com/file/d/10bfBIMr0cLuenC7YEmPERIczZyTkRyTh/view?usp=sharing
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3   https://drive.google.com/file/d/1hVXqPsaeBkt8xONzUETJj1_7kcPTy0g6/view?usp=sharing

    เมื่อนักเรียนเข้าดูรายชื่อแล้วให้นักเรียนสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่ม ไลน์ ในห้องของนักเรียนเพื่อติดต่อและรับข้อมูลข่าวสารจากคุณครูผู้ดูแล
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 2587 ครั้ง